Tag: รีวิว How I Became a Superhero (2021)

รีวิว How I Became a Superhero (2021)

รีวิว How I Became a Superhero (2021) รีวิว How I Became a Superhero (2021) ในปี 2020 โลกได้เปลี่ยนเป็นที่ที่เหล่าซูเปอร์ฮีโร่อาศัยร่วมกับมนุษย์อย่างสงบสุขมาตลอด แล้วก็รอช่วยเหลือผู้คนที่ลำบาก แต่แล้วภายหลังจากเรื่องราวที่ทำให้ซูเปอร์ฮีโร่ลดน้อยลงในประเทศฝรั่งเศส ก็ได้มีผู้ไม่ห่วงใยผลิตยาปัญหาที่ทำให้สามารถมีพลังดีเลิศแล้วก็ใช้มันเพื่อขายให้กับวัยรุ่นในฐานะสิ่งเสพติด แต่ทว่าเมื่อยากลุ่มนี้แพร่ อาชญากรรมที่ไม่อาจควบคุมก็ป่วนปั่นปารีสไปทั่ว How I Became a Superhero (2021) และทำให้ผู้คนนั้นตกอยู่ในความทุกข์ร้อน โดยมีวัยรุ่นเป็นผู้ต้องสงสัย…